Urejanje okolice

V našem podjetju se zavedamo, da so naložbe v vaš dom za vas zelo pomembne. Prav zato vam ponujamo prilagojen načrt in storitve pri zunanji ureditvi okolice hiše. Prilagojeno urejanje okolice bo s kakovostno ureditvijo okolice hiše prispevalo k dodatni vrednosti vašega doma. Pri urejanju okolice se osredotočamo tako na funkcionalnost kot tudi na lepši zunanji izgled na vseh zunanjih površinah.

Urejanje okolice

Pri urejanju okolice vam nudimo široko paleto storitev, katere prilagajamo potrebam in željam strank. Zunanja ureditev okolice hiše v splošnem zajema področja travnatih površin, grmičevja in drevja ter večjih ali manjših vrtičkov. V nadaljevanju opisujemo našo ponudbo in storitve pri urejanju okolice.

Naše storitve urejanja okolice so v ceniku podrobno opisane, zato si lahko izberete prilagojeno storitev pri zunanji ureditvi okolice hiše. Preko naše spletne strani lahko oddate povpraševanje za storitve urejanja okolice hiše ali pa nas pokličete na telefonsko številko 041/641-163. V vsakem primeru vam bomo poslali ponudbo in v njej specificirali cene pri ureditvi okolice vaše hiše.

Zunanja ureditev travnatih površin v okolici hiše

Naše storitve pri zunanji ureditvi travnatih površin v okolici hiše delimo na dva sklopa, med katerima sta:

  • Košnja trave
  • Urejanje zelenice

Urejanje okolice hiše pri košenju travnatih površin

Naše storitve pri urejanju okolice zajemajo tudi storitev košenja travnatih površin. Tovrstne površine kosimo s kosilnico, pri tem pa uporabimo tudi druga orodja. Po končani košnji po dogovoru odstranimo ves pokošen material in poskrbimo za odvoz.

Urejanje okolice - košnja trave

Ureditev okolice okrog vaše hiše bo s pokošenimi površinami ustvarila novo podobo. Pri urejanju okolice hiše je storitev košnje travnatih površin prilagojena vašim potrebam, kar pomeni, da se pri storitvah urejanja okolice hiše lahko dogovorimo za tedensko ali mesečno košnjo travnatih površin.

Ureditev okolice hiše pri vzdrževanju travnatih površin

Naše storitve pri urejanju okolice vključujejo tudi vzdrževanje travnatih površin. Pri ureditvi okolice okrog vaše hiše čistimo in pospravljamo odpadlo listje in vejevje. Urejanje okolice in čiščenje odpadlega listja je najbolj aktualno v spomladanskem in poletnem času.

Urejanje okolice - čiščenje listja

V tem času ponujamo tudi storitve gnojenja travnatih površin, pri čemer se dogovorimo za uporabo najprimernejšega gnojilnega sredstva ali pa sredstva, ki ste ga do sedaj že uporabljali. Če bi želeli travnate površine na novo posaditi, vam pomagamo tudi pri tem, saj imamo kar nekaj izkušenj pri zasaditvah v okolici hiš.

Urejanje okolice hiše in vzdrževanje drevja ter grmovnic

V naši ponudbi pri urejanju okolice hiše in zunanje ureditve hiše nudimo tudi storitve, ki se nanašajo na vzdrževanje grmovnic ter sadnega ali drugega drevja. Pri tem ponujamo naslednje storitve:

  • Obrezovanje dreves
  • Obrezovanje žive meje

Urejanje okolice in vzdrževalna dela na drevju

Pri urejanju okolice je pravilno vzdrževanje bistveno za razvoj krošnje, katera bo posledično imela močno strukturo in zaželeno obliko. Lahko nam pošljete slike želenih krošenj drevja, da bi vam glede na poslane slike lahko pomagali pri ureditvi okolice hiše in pri obrezovanju krošenj na drevju.

Urejanje okolice - vzdrževalna dela na drevju

Neobrezano drevo sčasoma postane bolno in poškodovano, zato vam pri urejanju okolice pomagamo pri vzdrževanju drevja. Pri zunanji ureditvi okolice hiše vzdržujemo različne vrste drevja, tako sadna kot okrasna in iglasta drevja. Vzdrževalna dela na drevju pri urejanju okolice hiše se izvajajo pred spomladanskimi meseci oziroma pozimi, saj je to najprimernejši čas za obrezovanje vej.

Urejanje okolice in vzdrževanje cipres

Storitve v ponudbi zunanje ureditve okolice hiše zajemajo tudi obrezovanje cipres. Zasaditev cipres v okolici hiše daje celotni ureditvi okolice hiše poseben čar. Če tega drevja pri ostalem urejanju okolice ne obrezujemo, tedaj lahko cipresa zraste tudi do dvajset metrov v višino.

Urejanje okolice - vzdrževanje cipres

V ponudbi urejanja okolice vam tako ponujamo kakovostno in hitro obrezovanje tega okrasnega drevja. Ob urejanju okolice hiše nudimo prednostno obrezovanje drevja, predvsem ob koncu poletja in na začetku pomladi. Ciprese namreč rastejo zelo hitro, zato jih je pri urejanju okolice potrebno večkrat letno vzdrževati.

Vzdrževanje žive meje pri urejanju okolice hiše

Pri urejanju okolice hiše je vzdrževanje žive meje zelo pomemben dodatek k usklajeni zunanji ureditvi okolice hiše. Prav zato vam pri ureditvi okolice hiše ponujamo storitev urejanja in vzdrževanja žive meje, kjer se poslužujemo ročnega ali strojnega obrezovanja. Ker so žive meje običajno namenjene zagotavljanju zasebnosti, je pomembno, da grmovje pri urejanju okolice obrezujemo kakovostno. Zato pri urejanju okolice uporabljamo posebno strategijo obrezovanja, pri čemer skrbimo, da je grmovje čim bolj polno od zgoraj navzdol.

Urejanje okolice - vzdrževanje žive meje

Pri obrezovanju grmovnic poskrbimo za to, da so stranice žive meje pri urejanju okolice obrezane pod kotom navznoter, tako da je vrh ožji od dna. S takim načinom obrezovanja pri urejanju okolice zagotavljamo, da spodnje veje ob straneh grmičevja niso zasenčene z zgornjimi vejami in zato prejmejo dovolj sončne svetlobe, ki je potrebna za rast in bujnost.

Urejanje okolice hiše in njenih vrtov

V naši ponudbi storitev urejanja okolice vam nudimo tudi storitve, ki se nanašajo na urejanje zelenjavnega vrta, pri čemer poskrbimo za celoten proces zalivanja in oskrbovanja vaše zelenjave. Prav tako pri urejanju okolice skrbimo za vaš okrasni vrt, poln cvetlic in rož.

Skrb za zelenjavni vrt pri urejanju okolice hiše

Naša ureditev okolice vaše hiše vključuje tudi pomoč na zelenjavnem vrtu, kjer vam pomagamo pri zalivanju rastlin, prav tako pa pri sajenju sadik. Zemljo v določenih obdobjih pri urejanju okolice tudi rahljamo in ustrezno pripravimo na sajenje. V ponudbi urejanja okolice nudimo tudi pomoč pri pripravi in shrambi ozimnice. Na vrtu vam ob urejanju okolice hiše pomagamo pri delu s kompostom, s pomočjo katerega bomo kasneje zemljo tudi pognojili.

Urejanje okolice - zelenjavni vrt

Skrb za vrt kot pomemben del urejanja okolice hiše

Urejanje vrtov pri storitvah urejanja okolice zajema tudi puljenje plevela, pri čemer poskrbimo tudi za učinkovito odstranitev vseh vrtnih škodljivcev, kot so polži in ličinke. Sicer pa pri storitvah urejanja okolice hiše skrbimo tudi za oškropitev sadnega drevja, grmičevja in zelenjave na vrtu. S tem se ob urejanju okolice izognemo številnim boleznim in škodljivcem, ki bi se pojavili na vaših rastlinah.

Urejanje okolice

Pri storitvah urejanja okolice vam pomagamo tudi pri delu v toplih gredah. Za ureditev okolice vaše hiše pa poskrbimo tudi z urejanjem okrasnih vrtov in okrasnih rastlin. Za vaše okrasne rastline skrbimo tako na zunanjih površinah kot v notranjih prostorih.